ఫ్యామిలీ-ఫొటోస్-అంటే-ఇలా-ఉండాలిఅల్లు–xyz

అల్లుఅర్జున్ ను అభిమానులు, తన సినిమాలలలో తనను ఎంత ఇష్టపడతారో, తన కుటుంబంతో కలిసి తాను దిగే ఫొటోల్లో చూడడానికి అంతే ఇష్టపడుతారు. అల్లు అర్జున్, తన భార్య స్నేహ, పెళ్ళి అయినప్పటినుంచి, వారి చేసిన ఫోటో షూట్స్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అందరు అలంటి ఫోటోలు తీసుకోవాలి.. ఫొటోలే ఎప్పటికి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి… అల్లుఅర్జున్ తన కుటుంబంతో దిగిన కొన్ని ఫోటోలు…

తప్పకుండా అందరికి SHARE చేయండి

ఇవి కూడా చదవండి

పిల్లలకు తప్పకుండా తీయాల్సిన 10 ఫోటోలు, 10 సందర్భాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: