સ્ટ્રેચ માર્) નાં નિશાન માટે

 

કુદરતીસફેદ ખાંડ ખેંચાવા ના નિશાન દુર કરવાનો એક ખુબ સારો ઉપાય છે. ખાંડ નો ઉપયોગ ચામડી ની છાલ ઉતારવા 

માટે કરી શકાય છે.

૧. થોડી ખાંડ સાથે એક ચમચી બદામનું તેલ અને લીંબુ ના રસ ના ટીપાઓ સાથે ભેળવો.

૨.સરખી વ્યા પછી ખેંચાવાનાં નિશાન અને બાકી ની ચામડી પર લગાડો.

૩. રોજ સ્નાન પહેલા ની થોડીઆ લેપ ને કોમળતા થી લગાડો.

૪. એક મહિના સુધી શરુ રવાના નિશાન ને હળવા થતા જુવોઠુ

કુંવરપાઠુ ચામડી સહિત ની કબીમારીઓ નો અસરકારક ઉપાય કરે છે. આના ચિકિત્સક અને સુખદાયક ગુણો ખેંચાવાના નિશાન થી

રાહત મેળવવા ના  છે.

૧. તમે અસરગ્રત ત્પઠા નુ જેલ સીધુ લગાડી શકો છો. તમે લગાડીને ૧૫ મિનિટ રાખી ને પછી સતપ પાણી મા સાફ કરી શકો છો.

૨. તમે ૧૦ વિટામિન ઈ ની કેપસ્યુલ ની કેપસ્યુલ ના તેલમાં એલોવેરા જેલ નો એક ચૌથાંશ કપ માં મેળવો. આને ત્યાં સુધી મેળવો

જ્યાં સુધી તે પુરી રીતના ચામડી ઉપર સુકાય ના જાય.

૩. આ પ્કિયા 

બટાકા વિટામિન પોટૈશિયમ, ફોસ્ફરસ, થાયામિન, રાઇબોફ્લેવિન, ફોલેટ, લોહ તેમજ ઝીંક માટેનુ સરસ સાધન છે અને આનો રસ

ચામડ છે.

૧. એક મધ્યમ આકાર ના બટાકા ને મોટા કટકા માં કાપી લો.

૨.તેમાં થી એક બટાકા નો ટુકડો લો અને તેને કોમળતા થી ખેંચાવા ના નિશાન પર ઘસો.

૩. ખાતરી કરો કે બટાકા નો રસ અસરગ્રસ્ત ચામ

૪. બ પાણીપાય છે. કુદરતી રીતનાં લીંબુનો રસ એસિડિક

છે અને આ ખેંચવનાં નિશાન, ડાઘા, અને અશુદ્ધતા ને સારુ કરવામાં અને ઓછું કરવામાં સહાય કરે છે.

૧. ખેંચાથી ગોળ ઘેરા માં લગાડો. ગરમ પાની થી ધોવાની પહેલા ઓછામાં

ઓછું ૧૦ મિનિટ સુધી ચામડી માં સુકાવા દો.

૨. બરાબર પ્રમાણ માં લીંબુ અને કાકડી નો રસ મે.

Leave a Reply

%d bloggers like this: