ಇದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ವಸ್ತುಗಳಿರುವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ,ಆದರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತವು ಅಲ್ಲ!

ನೀವು “ಮ್ಯೂಸಿಯಂ” ಅಥವಾ “ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯ” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಂದೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದ ಪ್ರೇಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಲಯದ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಾಲಯವನ್ನ ನೀವು ಬಹುಷಃ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೋಡುವುದು ಇರಲಿ, ಕೇಳಿರುವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹುಷಃ.

ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಲೈಂಗಿಕ ಯಂತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ೨೦೦ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಲರ್ಪ್ ಅವರು “ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಕುತೂಹಲ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಮುಗ್ಧ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂಗ್ರಾಲಯವನ್ನು ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಒರಿಯನೋ ಬಿಝೋಚಿಯೋ ಎಂಬಾತ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಆಟಿಕೆಗಳು, ಯಂತ್ರಗಳು 16ನೇ ಶತಮಾನದ್ದಾಗಿವೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಚಲಿಸುವ ಶಿಶ್ನ ಥರದ ಅನೇಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಇವೆ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: