तुमच्या बाळाचे पोट भरते ना ? या गोष्टीद्वारे जाणून घ्या.

नवजात मुलाची काळजी घेताना सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना पुरेसे पोषण मिळते ना ? हे पाहणे.आणि नवजात बाळ ६ महिन्याचे होईपर्यंत स्तनपानावर अवलंबून असते. आणि त्यामुळे त्याला स्तनपानाद्वारे त्याचे पोट भरते ना हे जाणून घेणे गरजेचे असते. हॉस्पिटल मधून घरी येण्याआधी बाळाच्या तब्बेतीनुसार डॉक्टरांना त्याचा भुकेचा अंदाज,त्याला किती वेळा स्तनपान करावे याची माहिती करून घ्या. तसेच पुढील काही गोष्टी तपासाव्या ज्यामुळे तुम्हांला बाळाचे पोट भरते कि नाही याचा अंदाज येईल

१. वेळोवेळी बाळाचे वजन तपासा

बाळाचे बाळाला पुरेसा आहार आणि पोषण मिळत आहे की हे दर्शवणारे दर्शविणारा पहिला निर्देशक आहे. साधरणतः आपल्या बाळाला जन्मानंतर 10 ते 14 दिवसांच्या आत त्यांचे वजन वाढवायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे पुढील काही महिन्यांत प्रति दिन साधारणतः एक औंस (28 ग्रॅम) वजन वाढणे आवश्यक आहे. लक्षात घ्या कि बाळाच्या जन्मांच्या वेळचे वजन आणि जन्मांच्या नंतरच्या आठवड्यातले वजन हे ५ ते १० टक्क्याने कमी होते. आणि यासाठी  वेळोवेळी आहारतज्ज्ञकडे जाऊन बाळाचे वजनबाबत सल्ला घेणे आवश्यक असतात

२. बाळाची शी तपासात राहा

बहुतेक वेळा प्रत्येक स्तनपान नंतर बाळाला शी लागते. म्हणजे बाळाला साधारण दिवसभरातून कमीत-कमी ५-६ वेळा शी होते. पातळ पिवळसर होणारी शी ही बाळाला दूध पचल्या नंतर होत असते. तसेच बाळ दोन महिन्याचे झाल्यानंतर बाळाच्या शीचे प्रमाण कमी होते आणि आणि दिवसातून २-३ वेळच शी होऊ लागते

३. बाळाचा मूड/ वागणे तपासात राहा

प्रौढांना जेवणा-या जेवणानंतर थकल्यासारखेच तसे मुले करतात. स्तनपान दिल्यानंतर तसेच होते. तसेच स्तनपानानंतर आपले बाळ समाधानी दिसणे आवश्यक आहे. तसेच बाळ मलूल आणि काहीतरी चोखत असल्यासारखे ओठ करत असले तर त्याचे पोट भरले नाही असे समजावे. 

४. स्वतःच्या शरीरारातील काही बदल तपासा

बाळाला स्तनपान देऊन झाल्यावर तुमचे स्तन सैल होतात याचा अर्थ तुम्ही बाळाला योग्य प्रमाणात स्तनपान दिले असा होतो. आणि जर स्तनपान नंतर देखील तुमचे स्तन कड़क वाटले तर बाळाचे पॉट भरले नसल्याची शक्यता असते

५. बाळाचे भुकेच्या बाबतीतील काही संकेत

बाळाला भूक लागली कि किंवा त्याचे पोट भरले नसल्याचे काही संकेत बाळ देत असते. जसे रडणे किंवा ओठ बाहेर काढणे जर बोट ओठा जवळ नेले तर चोखणे. जर स्तनपान दिल्यानंतर देखील बाळ रडत असेल तर त्याला पुन्हा स्तनपान द्या. जर बाळाला गडद रंगांची आणि तीव्र वास असणारी शु होत असले तरी बाळाला पुरेसे स्तनपान न मिळाल्यास ते लक्षण असू शकते 

Leave a Reply

%d bloggers like this: