ಪೋಷಕರಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲಿತ 5 ವಿಷಯಗಳು

ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗು .ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಂಶವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ (ಜೀನ್ )ತುಂಟತನವು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು .ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಿಕೆ ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು .ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ .ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ .ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ .ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯೆನಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

೧.ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರಾಗಲು, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ ,ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ .ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ,ಕಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ,ಡಯಾಪರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.

೨.ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಸಲು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ! ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ  ಮಗುವಿಗೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ,ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಅನುಭವಿ ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡಾ ಓದುತ್ತೇವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ನಾವು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಬೇಕು.

೩.ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಮುಂಚೆ ನಾನೂ ಸಹ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ .ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.ಆದರೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

೪.ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣಕಾರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ  ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ .ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ (ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷಣಕಾರಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಕೇಳುಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.

೫.ನಾನು ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ,ಅವರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡತೆಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ .ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ,ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ .ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ,ನಾನು ಪೋಷಕಳಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ .ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ .

ನಾನು ಪಾಲಕತ್ವ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ .

ಸಂತೋಷವಾದ ಪಾಲಕತ್ವ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ!

ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ‘ಲೈಕ್’ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ‘ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ’. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ .

Leave a Reply

%d bloggers like this: