పెళ్ళయిన భారతీయ మహిళలు పాపిడిలో కుంకుమ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? దాని వెనక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణాలు

భారతీయ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అనాదిగా, భారత ప్రజల జీవన విధానంలో కలిసిపోయి ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. ఈ సంప్రదాయాలలో, అత్యంత  ముఖ్యమైనది, మహిళలు కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవడం. ఇది కేవలం ఆచారం కాదు, దీని వెనక కొన్ని శాస్త్రీయ కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.అవేంటో చూడండి…

1. శరీరం చల్ల బడుతుంది

కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోవడం కేవలం, పెళ్ళి జరిగింది అన్న దానికి చిహ్నం మాత్రమే కాదు. కుంకుమలో మీరు మీ పాపిడిలో పెట్టుకున్నప్పుడు,  మీ శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది.

2. ఆ కోరికలను పెంచుతుంది

మహిళలు కుంకుమ పెట్టుకోవడం వలన వారిలోని ఆ  కోరికలు పెరుగుతాయి. దాని ద్వారా త్వరగా సంతానం కలుగుతుంది. అందుకే భర్త చనిపోయిన మహిళలు కుంకుమ పెట్టుకోరు.

3. మెదడును ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది

కుంకుమలో పసుపు, నిమ్మ ఉంటాయి. వీటితి ఉన్న కుంకుమను నుదిటిమీద పెట్టుకోవడం వలన, మెదడు లోని కణాలను ప్రేరేపితం చేస్తాయి.

4. ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి

నొసటి మీద వలయాకారంలో బొట్టు పెట్టుకోవడం వలన, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. నొసటి ప్రాంతంలో అన్ని నాడులు కేంద్రీకృతం అయ్యి ఉంటాయి. అక్కడ పెట్టు కోవడం వలన మీరు చేసే పని మీద ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.

అందుకే ఓల్డ్ ఫ్యాషన్  అనుకోకుండా, అప్పుడప్పుడు నుదుటున కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకోడానికి ప్రయత్నించండి.

అందరికి తప్పకుండా SHARE చేయండి 

Leave a Reply

%d bloggers like this: