గర్భంతో ఉన్నప్పుడు కడుపులోని బిడ్డ ఏం చేస్తాడో ఈ వీడియో చూడండి : ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు

గర్భం దాల్చాక, మీ కడుపులో పిండం తొమ్మిది నెలలలో, శిశువు అవుతుంది. ఇదంతా మీకు బయట పెరిగే మీ కడుపుని బట్టి మాత్రమే మీరు తెలుసుకోగలరు. కానీ మీ కడుపులో వారం వారం ఏమి జరుగుతుంది, పిండం శిశువుగా ఎలా మారుతుంది? ఈ అద్భుతమైన వీడియోలో చూడండి…

 Video Credits : Pancita’s Ultrasound 2D/3D/4D & Pregnancy Spa

తప్పకుండా అందరికి SHARE చేయండి

ఇవి కూడా చూడండి..

మీకు నార్మల్ డెలివరీ జరగాలంటే చేయాల్సిన ప్రీనాటల్ వ్యాయామాలు:  ఎలా చేయాలో వీడియోలో  చూడండి.

Leave a Reply

%d bloggers like this: