బిడ్డకు జన్మనిచ్చేటప్పుడు ప్రతి తల్లి పడే సంతోషాన్ని, బాధను కళ్ళకు కట్టే చిత్రాలు…

ఈ సృష్టి మొత్తంలో అత్యంత అద్భుతమైన కార్యం ఏంటి? ఎక్కువ ఆలోచించకుండా చెప్పచు… ఒక తల్లి బిడ్డకు జన్మనివ్వడం.  అవును తన ప్రాణంతో ఇంకో ప్రాణాన్ని ఈ భూమి మీదకు తీసుకురావడం కన్నా అద్భుతం ఇంకేమైనా ఉందా? అది తల్లికి మాత్రమే సాధ్యం. అయితే  ఆ ప్రక్రియలో తల్లికు ఎదురయ్యే అనుభవాలెన్నో.  బాధ-సంతోషం, నొప్పి-తీపి, ఇంకా అనేకం. వాటన్నిటిని మన కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించే ఈ చిత్రాలను ఒకేసారి చూడండి… మీరు మేము చెప్పిందే నిజం అంటారు

 

తప్పకుండా అందరికి share చేయండి

ఇవి కూడా చూడండి

ప్రపంచంలో ప్రతి తల్లి కోసం నర్సులు ఎంత త్యాగం చేస్తారో ఈ చిత్రాలు చూస్తే అర్ధమవుతుంది!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: