నార్మల్ డెలివరీ ఎలా జరుగుతుందో పూర్తి వివరంగా చూపించే అద్భుతమైన వీడియో

ఈ సృష్టిలో అత్యంత అద్భుతమైన విషయం. తల్లి బిడ్డకు జన్మనివ్వడం.సాధారణ కాన్పుతో జన్మనివ్వడం ఇంకా అద్భుతం. సాధారణ కాన్పు జరిగే విధానం పై అందరికి ఒక అవగాహన ఉంటుంది. కానీ మీ అంతర్భాగాలలో, సాధారణ కాన్పు జరిగే సమయంలో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకుంటాయి. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అలాంటి అద్భుతాలాన్ని ఈ వీడియోలో చాలా వివరంగా చూపించారు. తప్పకుండా చూడండి…అందరికి SHARE చేయండి

ఇవి కూడా చూడండి

జెంటిల్ సి-సెక్షన్ లో బిడ్డను కడుపు నుండి బయటకు ఎలా తీస్తారో ఈ అద్భుతమైన వీడియోలో చూడండి

భర్తే దగ్గరుండి భార్యకు కాన్పు చేశాడు…. వారికి కవలలు పుట్టారు

Leave a Reply

%d bloggers like this: