[“Pregnancy Health & Care”]

பிரசவத்தை பற்றிய பொதுவான வதந்திகள்!

கர்ப்பகாலத்தில் நீங்கள் அதிக அளவில் குழந்தை பிறப்பு பற்றிய கதைகளையும், அனுபவங்களையும் கேட்டிருப்பீர்கள். அதில் சில உங்களை பயப்பட செய்ய கூடியதாகவும், சில பிரசவத்தை பற்றிய உங்கள் கோணத்தை மாற்றி அமைத்திருக்கும். ஆனால் நீங்கள் உணர வேண்டியது என்னவென்றால், உங்கள் பிரசவம் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை கொடுக்க போகிறது என்பதைத்தான். உங்களை பெற்றெடுக்கும் போது, உங்கள் அம்மாவின் உணர்ச்சியை மற்றும் அனுபவத்தை போல் உங்களுக்கு இருக்காது.